Czym jest AA?
44 Pytania
To jest AA
Dokąd zmierzasz
Program zdrowienia
Czy AA jest dla mnie?
Wiadomość dla młodych
Czy w Twoim życiu jest alkoholik?
Jeśli jesteś profesjonalistą
Anonimowość AA
Literatura AA
Czego AA nie robi
Historia AA
Historia Regionu
Kalendarium
Mityngi AA
Kontakt
Kontakt z służbami
Intergrupy
Informacje dla Grup i Intergrup
Punkt kontaktowy
AA w Polsce
AA w Europie
AA na świecie
Polskojęzyczne grupy AA na świecie
FAQ-stron AA
Program zdrowienia

Sukces Programu AA wynika z faktu, że niepijący i zdrowiejący alkoholik ma wyjątkową umiejętność dotarcia do świadomości osoby wciąż pijącej. Trzeźwiejący alkoholik przedstawiając historię swojego picia i opisując możliwość trzeźwego życia, jaką znalazł w AA, zachęca do przyłączenia się do Wspólnoty. Istotę programu osobistego zdrowienia ujmuje Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików powstałych z doświadczeń powrotu do zdrowia pierwszych uczestników Wspólnoty.

DWANAŚCIE KROKÓW AA
1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę na­szych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszyst­kich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz dosko­nalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

12 Kroków i 12 Tradycji Copyright © A.A. World Serwces, Inc.


Nowicjuszy przychodzących do AA prosi się tylko, by mieli otwarty umysł, regularnie uczęszczali na spotkania zdrowiejących alkoholików, którym udało się przestać pić a także o poznawanie literatury AA. Podkreśla się, że każdy tylko sam może identyfikować się z faktem, iż jest alkoholi­kiem. Równocześnie przedstawiane na mi­tyngach doświadczenia niepijących alko­holików świadczą o tym, że alkoholizm jest nieuleczalną, postępującą i śmiertelną chorobą, która nie może być wyleczona w zwykłym tego słowa znaczeniu, a jedynie zatrzymana przez całkowitą abstynencję od alkoholu, w jakiejkolwiek postaci.

Szczególną cechą programu AA jest to, że nie tylko pomaga on nie pić, ale pozwala zmienić swoje życie i odnaleźć w nim pogodę ducha, satysfakcję i szczęście.