Czym jest AA?
44 Pytania
To jest AA
Dokąd zmierzasz
Program zdrowienia
Czy AA jest dla mnie?
Wiadomość dla młodych
Czy w Twoim życiu jest alkoholik?
Jeśli jesteś profesjonalistą
Anonimowość AA
Literatura AA
Czego AA nie robi
Historia AA
Historia Regionu
Kalendarium
Mityngi AA
Kontakt
Kontakt z służbami
Intergrupy
Informacje dla Grup i Intergrup
Punkt kontaktowy
AA w Polsce
AA w Europie
AA na świecie
Polskojęzyczne grupy AA na świecie
FAQ-stron AA
Historia regionu

W 1996 roku zadecydowano, że Intergrupa Centrum będzie wchodzić w skład tworzącego się Regionu AA "Łódź". Od tego roku zamiast "Siódemki" SK powstaje XIII- nastka i Miecia z Łodzi zostaje wybrana do Służby Krajowej, a następnie brała też udział w Europejskim mityngu "Służb AA".
Kolejną Intergrupą, która wchodzi w skład Regionu AA "Łódź" jest "Mazowsze" z siedzibą w Płocku.
Trzecią Intergrupą, która wchodzi w skład Regionu AA "Łódź" jest "Ziemia Sieradzka" założona w październiku 1998 roku.
W dniu 29 kwietnia 2000 roku odbyła się w Łodzi Konferencja Regionu AA "Łódź", na której przyjęto i zatwierdzono Kartę Konferencji Regionu AA "Łódź". Przyjaciele w/w wymienionych Intergrup tworzących region AA "Łódź" spotykają się na regionalnych Zlotach Radości, które do tej pory odbyły się w Zakościelu, Inowłodzu, Soczewce, Płocku, Załęczu Wielkim. W roku 2004 Zlot Radości odbył się w Drobnicach nad Wartą w dniach 30.IV-02.V po raz IX. Region wspiera też grupy AA w zakładach karnych w Łodzi, Łowiczu, Łęczycy, Garbalinie, Sieradzu, Płocku i Płońsku.
Organizowane też są Dni Skupienia w Woźniakowie koło Kutna, gdzie spotykamy się z przyjaciółmi z sąsiednich Regionów.
Wielu przyjaciół, który skończyła się służba w Regionie nadal wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem w myśl hasła: "To co wziąłeś z AA przekaż innym". Jest nas coraz więcej o czym świadczą nasze liczne udziały w różnych spotkaniach tj. 25-leciu AA w Polsce organizowanym w Poznaniu i w związku z tym w Krakowie też nas nie zabraknie aby wspólnie uczestniczyć w Naszym Święcie i Radości!