Czym jest AA?
44 Pytania
To jest AA
Dokąd zmierzasz
Program zdrowienia
Czy AA jest dla mnie?
Wiadomość dla młodych
Czy w Twoim życiu jest alkoholik?
Jeśli jesteś profesjonalistą
Anonimowość AA
Literatura AA
Czego AA nie robi
Historia AA
Historia Regionu
Kalendarium
Mityngi AA
Kontakt
Kontakt z służbami
Intergrupy
Informacje dla Grup i Intergrup
Punkt kontaktowy
AA w Polsce
AA w Europie
AA na świecie
Polskojęzyczne grupy AA na świecie
FAQ-stron AA
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA O STRONY WWW AA

1. Jak zaczynamy zakładać lokalną stronę WWW AA?
Decyzje we wspólnocie AA są zwykle podejmowane przez sumienie grupy. Tak samo jest w przypadku założenia strony WWW. Gdy dotyczyć to ma małego obszaru, regionu, centralnego biura czy też intergrupy - doświadczenie AA sugeruje utworzenie komitetu w celu omówienia wszystkich aspektów założenia własnej strony, uwzględniając wszystkie możliwe związki dotyczące 12 Tradycji AA. Ważne jest aby wcześniej uzgodnić sposób zbierania grupowego sumienia lokalnej społeczności AA i informowania lokalnych grup, regionów i centralnych biur (intergrup jeżeli trzeba) o postępie prac komitetu. Kiedy ten komitet osiągnie konsensus jego ustaleniami powinien się podzielić z całą grupą (regionem itd.), a decyzja jest podejmowana przez głosowanie grupy. Wtedy może zacząć się praca nad stworzeniem tej strony. Dobrze by było, aby technologia nie narzucała tempa naszych działań. Techniczne pytania odnośnie tych metod komunikowania się będą wymagały odpowiedzi ekspertów w tej dziedzinie.

2. Kto jest odpowiedzialny za stronę WWW?
Zachęca się, aby sumienie grupy było odpowiedzialne za decydowanie o zawartości, polityce i procedurach zaangażowanych w zakładanie strony i jej prowadzenie. Sugerowano, żeby webmaster czyli osoba tworząca, odpowiadająca za elektroniczną postać strony, był wyznaczony lub wybrany, żeby służyć jako zaufany sługa, odpowiedzialny wobec komitetu lub grup, którym służy. Działalność webmastera może pochłaniać wiele jego energii, jeżeli będzie on odpowiedzialny za podawanie terminów i informacji o wszystkich lokalnych mityngach.

3. Jakie informacje AA są odpowiednie dla strony WWW?
Tutaj również sumienie grupy będzie określało zawartość. Ograniczenia wynikające z praw autorskich stosowane w stosunku do materiałów wyświetlonych na danej stronie powinny być takie same jak prawa autorskie chroniące literaturę AA. Zezwolenie musi być uzyskane z GSO zanim materiał zostanie umieszczone na stronie.

4. Kto płaci za stronę?
Zgodnie z naszą siódmą tradycją, AA płaci za swoje własne wydatki i to odnosi się również do przestrzeni cybernetycznej AA.

5. Co z linkami do innych stron?
Podłączenie do innych, oryginalnych stron AA będzie miało często pozytywny wpływ na znaczące rozszerzenie zakresu strony. Informacja zawarta na tych stronach będzie na stałe udostępniona dla wszystkich tych, którzy odwiedzają Waszą stronę. Jednakże odkąd każda jednostka AA jest autonomiczna i ma swoje własne sumienie grupy, strona do której się podłączycie może wyświetlać informacje, do których sumienie Waszej grupy może mieć zastrzeżenia i nie ma sposobu aby przewidzieć kiedy taka informacja mogłaby się pojawić, nie ma możliwości, aby temu zapobiec. Podłączenie do nie A-owskiej strony jest jeszcze bardziej problematyczne. Nie tylko dlatego, że o wiele bardziej prawdopodobne, iż takie strony zamieszczają nie A-owskie materiały i ich treść będzie kontrowersyjna, ale podłączenie może pociągnąć za sobą poparcie a nawet przynależność do innej organizacji niezależnie od jej zawartości. Z ostatecznej analizy, doświadczenie wyraźnie sugeruje, że kiedy rozważamy podłączenie się do innej strony należy postępować ostrożnie.

6. A co jeśli chodzi o anonimowość?
Obserwujemy wszystkie zasady AA i Tradycje na naszych stronach. Ponieważ anonimowość jest "duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji" również stosujemy tą zasadę przez cały czas na stronach AA. Strona AA jest publicznym przekazem, który ma potencjał do objęcia swoim zasięgiem bardzo szeroka grupę odbiorców i co za tym idzie wymaga tych samych zabezpieczeń, które stosujemy w sferze prasy, radia i filmu.

7. Czy GSO działa jako "clearinghouse" (przyp. tł. cenzura, usuwanie niewłaściwych materiałów, akceptacja stron) dla lokalnych stron?
Nie ma centralnej władzy w AA z tego powodu GSO nie jest "clearinghouse" dla lokalnych A-owskich stron WWW. Wątpliwości dotyczące Tradycji, zawartości, podłączeń są rozwiązywane przez sumienie lokalnej grupy AA. GSO może podzielić się jedynie zebranym doświadczeniem na każdy temat włączając w to strony. Należałoby jednak nadmienić w tym momencie, że GSO ma bardzo ograniczone informacje od lokalnych komitetów zajmujących się stronami odnośnie ich doświadczenia w sprawach związanych ściśle z tworzeniem strony.

8. Co można znaleźć na stronie GSO? W zgodzie z naszymi 12 Tradycjami i spojrzeniem na internet jako jedną z form publicznych i elektronicznych środków przekazu strona GSO AA założona jest jako narzędzie informacji publicznej. Udostępniona jest po angielsku, francusku i hiszpańsku, dostarcza dokładnych i zgodnych informacji o AA dla powszechnych odbiorców, dla mediów i profesjonalistów w tym:
- zatwierdzone materiały z konferencji Głównego Serwisu "AA Fact File",
- zatwierdzone broszury "Czy AA jest dla Ciebie" i "Nowoprzybyły pyta",
- lista międzynarodowych Głównych Biur Usług, Intergrup,
- połączenia do międzynarodowego Głównego Biura Usług,
- list skierowany do profesjonalistów zawierający e-mailowy formularz dla profesjonalistów, którzy zainteresowani są dodatkową informacją o AA.

9.Czy to jest promocja czy raczej przyciąganie?
Tak jak nasz współzałożyciel Bill W. napisał:
"Publiczna informacja zawiera wiele form - proste oznaczenie na zewnątrz miejsca spotkań informujące "Mityng AA dziś wieczorem", informacje w lokalnych książkach telefonicznych, dystrybucje literatury AA, audycje radiowe, programy telewizyjne z użyciem zaawansowanej technologii. Jakakolwiek jest to forma, sprowadza się to do tego, że "jeden alkoholik niesie przesłanie drugiemu" czy to przez osobisty kontakt lub przez użycie czyjegoś pośrednictwa lub środków przekazu".

10. Delegaci na SMS o stronie internetowej
Delegatka Wlk. Brytanii, Gudrum M., po przedstawieniu doświadczeń jej kraju w EFEKTYWNYM UŻYCIU MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH powiedziała: "Spójrzmy na internetowe strony AA i sprawdźmy, czy są na tyle wartościowe, aby dodać do nich informacje n/t służby, raporty Konferencji, Raporty roczne i podobne informacje dla naszych członków. Czy taka informacja o służbach przyciągnie niektórych, szczególnie młodszych? Czy pozwoli ograniczyć koszty druku czy korespondencji?" Wyprzedzając pytanie o możliwość łamania anonimowości, Gudrum stwierdziła: "Użycie haseł i chronionych połączeń do kontroli dostępu pozwala mieć pewność, że informację uzyskają tylko autoryzowani użytkownicy sieci. Czuję, że jest to znakomita metoda dostarczania aktualnych informacji i tylko zarejestrowani użytkownicy ogólnodostępnej sieci będą wiedzieli, jak wejść na niektóre strony".

11. Wykorzystanie stron internetowych przez służby jako narzędzia działania
Na początek kilka informacji związanych ze stronami internetowymi w moim kraju. W Szwecji od końca lat dziewięćdziesiątych stopniowo rosła potrzeba posiadania strony internetowej. Jesienią 1998r. Rada Powierników Szwecji powołała komisję informacyjną celem rozpoczęcia prac nad stworzeniem strony internetowej. Wówczas określono wytyczne, adresatów i kształt strony. Jesienią 2001r. rozpoczęto prace nad stroną i stworzono szatę graficzną i poruszanie się po stronie. W lutym 2002r. wewnątrz komisji informacyjnej wyodrębniono grupę składającą się z kompetentnych reprezentantów do prowadzenie strony, co obejmuje stworzenie rozwiązań bazy nowych danych, integrację z plikami Biura Ogólnego Służb, jak również stworzenie dużej liczby statycznych stron informacyjnych.
Stronę zakończono i przyjęto na Konferencji Krajowej w maju 2002r. Wcześniej stronę testowało kilku członków AA i spoza Wspólnoty. Na początku lipca stronę udostępniono do użytku publicznego pod naszym własnym szyldem. W sierpniu wysłaliśmy ogłoszenie do około stu gazet i pism fachowych w Szwecji z informacją o naszej stronie.
Strona ma trzech oczywistych adresatów:
1) Alkoholik, który poszukuje pomocy oraz członkowie rodzin znajdą konkretne rady jak znaleźć rozwiązanie. Istnieje też przycisk pierwszej pomocy: Czy AA jest dla ciebie?, itd.
2) Kontakty z otaczającym światem, mediami, szkołą, społeczeństwem, firmami, które dla różnych powodów chcą więcej wiedzieć o AA. Członkowie AA znajdą konkretne informacje o mityngach, zlotach, służbach i maja możliwość rozmowy z Biurem Krajowym. Istnieje także sklep internetowy z literaturą AA i informacjami z Biura Krajowego.
3) Jest również spot zatytułowany "AA dla profesjonalistów".
Na stronie można znaleźć kilka krótszych publikacji AA. Postanowiliśmy zamieścić taki sam materiał, jaki znajduje się na stronie GSO- www.A.A.org, włącznie z "Przekrojem AA". Strona budowana jest z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań bazy danych, co umożliwia łatwe aktualizowanie danych przez Biuro Krajowe, np. spis mityngów, sklep internetowy zamieszczają wszelkie występujące zmiany. Sklep internetowy tworzy elektroniczne zamówienia, które są automatycznie przesyłane do Biura Krajowego. Definicją służby w AA jest "wszystko to, co robimy, aby nieść posłanie do alkoholika, który wciąż jeszcze cierpi". Zgodnie z tą definicją, strona internetowa jest wyjątkowo ważnym narzędziem dla służb we współczesnym społeczeństwie. Jesteśmy przekonani, że Internet jest dobrym sposobem zwiększenia widoczności AA w społeczeństwie i ułatwienia ludziom, którzy mają różne potrzeby, szybkiego odnalezienia informacji na temat tego, co AA robi, a czego nie.
Chciałbym się teraz skoncentrować na możliwościach, jakie posiada strona internetowa, przekazywania informacji wewnątrz AA do grup i poszczególnych członków. Na czymś w rodzaju wewnętrznej sieci. Od samego początku chcieliśmy mieć taką możliwość. Na razie zawartość tej strony jest ograniczona, ale będziemy ją rozwijać w tempie zależnym od częstotliwości korzystania z niej. Obecnie znajdują się na niej: biuletyn informacyjny, który można ściągnąć (PDF), protokoły ze spotkań Rady Powierników, informacje o nieobsadzonych stanowiskach w centralnym biurze służb, włącznie z formularzem zgłoszeniowym, kalendarz z najnowszymi zlotami i mityngami, informacje na tego, jak wygląda struktura naszych służb i jak ona działa, informacje o Konferencji Krajowej, jej planie roboczym, itd. Planowane jesienią 2002r. rozszerzenie tego forum dostępnego dla członków obejmuje: informacje i materiał szkoleniowy dotyczący dwunastu zasad (podejrzewam, że może chodzić o Dwanaście Koncepcji - WL); wskazówki i pomoc dla lokalnych stron internetowych; bezpośredni kontakt (mailem) z różnymi komisjami i Radą Powierników; pomoce (znaki, litery, wskazówki dotyczące grafiki, itd.); działania i odpowiedzi delegatów Konferencji, ważne rezolucje przyjęte przez Konferencję; mityngi robocze grupy - jak je przeprowadzać.
Obecnie w Szwecji pracujemy nad nowym podręcznikiem dla służb, zawierającym wskazówki, zasady, regulacje, rezolucje przyjmowane przez Konferencję, itd. Najprawdopodobniej przyjmie to kształt witryny, którą można będzie aktualizować. Strona internetowa stanie się ważnym forum rozpowszechniania tego typu informacji, umożliwiającym członkom ściąganie najnowszych wersji różnorodnych informacji. Być może w przyszłości regiony będą również posiadały własne strony internetowe na www.A.A..org.se w celu rozpowszechniania informacji. Protokołów, próśb, i poszukiwania woluntariuszy do służby.
Wierzymy, że w przyszłości Internet przyczyni się do "rozwoju świadomości" wewnątrz AA, tj. do szerzenia wiedzy i zrozumienia tradycji i zasad AA poprzez udostępnianie informacji. Jesteśmy przekonani, że gdyby żył, Bill W. byłby zagorzałym zwolennikiem i użytkownikiem Internetu i że wykorzystywałby wszystkie możliwości niesienia posłania za pomocą sieci.
Bodil L. - Szwecja

12.Tworzenie strony internetowej w świetle Tradycji AA
Tworzenie strony internetowej może pod wieloma względami przypominać tworzenie czegokolwiek nowego wewnątrz AA, czy to grupy, czy komisji - z jedną istotną różnicą. Podczas gdy większość działań grup i komisji jest, używając terminologii AA, "zamknięta", to Internet jest źródłem otwartym i łatwo dostępnym, posiadającym tę dodatkową zaletę, że oferuje nieomalże całkowitą anonimowość tym, którzy sobie jej życzą. Z tego właśnie powodu, jest to atrakcyjny środek dla wielu kontaktujących się z AA po raz pierwszy.
Od czego więc zaczynamy? Najpierw tworzymy Komisję ds. Internetu. Znalezienie odpowiednich fachowców obecnie nie powinno stwarzać takich samych problemów, jak kilka lat wstecz. Tak jak wszystkie inne komisje, powinna ona posiadać wystarczającą liczbę osób, by sprostać wszystkim zadaniom, jakie mogą się pojawić w trakcie prac. Tradycje 8 i 9. Jednakże, może zaistnieć konieczność dostosowania okresu trwania służby biorąc pod uwagę fakt, że konieczny jest pewien poziom fachowości przy zakładaniu i prowadzeniu strony internetowej, jak również konieczność zachowania kontynuacji, zawsze pamiętając o tym, że - zgodnie z Tradycją 9 - "Podlegające rotacji przywództwo jest najlepsze".
Po utworzeniu komisji ds. Internetu, następnie trzeba rozważyć kolejną sprawę: jaki jest cel tworzenia strony internetowej? Czy ma być przeznaczona dla odbiorców z wewnątrz, czy zewnątrz Wspólnoty, czy jako połączenie obydwu? We wszystkich moich poczynaniach w AA najmocniej przemawia do mnie Tradycja 5. "Każda grupa AA powinna być duchową jednością, która ma tylko jeden cel - nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi". Osobiście jestem przekonany, że żadna strona internetowa nie będzie kompletna, jeżeli nie będzie na niej zamieszczone krótka lub długa forma Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji, i Wieka Księga do strony 175. To, jakie dodatkowe informacje znajdą się na stronie, powinno określić sumienie grupy.
Ale może lepsze będzie rozważenie, czego nie powinniśmy zamieszczać na stronie, w świetle Tradycji 6 i 10. Nie powinno być żadnej wzmianki o literaturze spoza AA; żadnych wydarzeniach, instytucjach; żadnych osobistych opinii. Własne opinie są tym, czym są, i nie ma dla nich miejsca na oficjalnej stronie AA. Strona internetowa powinna również być zgodna z Tradycją 11 i powinna być oparta na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu. Tradycja ta nie pozostawia żadnego miejsca dla osobistych ambicji; nie może być mowy o zamieszczaniu prywatnych czy osobistych adresów internetowych lub numerów telefonicznych. Na oficjalnej stronie możliwe jest zamieszczenie powszechnie znanych numerów i adresów służb i linii pomocy działających oficjalnie wewnątrz AA. Chociaż Internet - rozumiany jako oficjalna strona stworzona dla celów prowadzenia informacji publicznej - nie stwarza żadnych ograniczeń, co do tego kto się będzie logował, to myśląc rozsądnie można założyć, że najczęściej ze strony będą korzystali ci, którzy w jakiś sposób są zainteresowani uzależnieniem od alkoholu, i chociaż nie wszyscy będą mieli chęć zaprzestania picia, to chęć zdobycia informacji w takim przypadku jest możliwą do zaakceptowania alternatywą dla Tradycji 3.
Tradycja 7 przypomina nam o samowystarczalności. Jest więc konieczne, aby strona internetowa była finansowana przez AA. Zastanawiając się, jak Tradycja mają być zastosowane do cyberprzestrzeni, osobiście jestem skłonny podchodzić do tego jak najprościej - uważam, że nie różni się to od wszelkich innych przedsięwzięć w historii AA. Czas nie stoi w miejscu, jak głosi powiedzenie. Jestem przekonany, że kiedy pisane było 12 x 12, ich twórcy to rozumieli. Tradycje i Kroki AA są ponadczasowe. I mogą być stosowane niezależnie od sytuacji. Jedność i wspólne dobro AA mają pierwszeństwo. Strona internetowa jest odbiciem samego AA. Mam zaszczyt służyć AA, a jedyną władzę nade mną posiada moja Siła Wyższa. Podczas gdy komisja ds. Internetu może działać niezależnie, to członkowie komisji ponoszą dużą odpowiedzialność za to, by Internet stał się lepszym środkiem masowego przekazu, o większym potencjale, niż wcześniej telefon, radio czy telewizja. Kierując się głosem sumienia AA i korzystając z Tradycji jako przewodnika, przypominającego nam zawsze, aby przekładać zasady nad osobiste ambicje, możemy rozpocząć nową epokę spełniania naszego głównego celu niesienia posłania do wciąż cierpiącego alkoholika.
Martin G. - Holandia