Czym jest AA?
44 Pytania
To jest AA
Dokąd zmierzasz
Program zdrowienia
Czy AA jest dla mnie?
Wiadomość dla młodych
Czy w Twoim życiu jest alkoholik?
Jeśli jesteś profesjonalistą
Anonimowość AA
Literatura AA
Czego AA nie robi
Historia AA
Historia Regionu
Kalendarium
Mityngi AA
Kontakt
Kontakt z służbami
Intergrupy
Informacje dla Grup i Intergrup
Punkt kontaktowy
AA w Polsce
AA w Europie
AA na świecie
Polskojęzyczne grupy AA na świecie
FAQ-stron AA
INTERGRUPY

Dobrowolne zrzeszenie kilku grup, na ogół działających w sąsiedztwie.
Intergrupa niesie posłanie AA sposobami przekraczającymi możliwości pojedynczych grup, organizuje kolportaż literatury, dociera do więzień, szpitali, aptek, współpracuje z lecznictwem przeciwalkoholowym itp.

INTERGRUPA "CENTRUM"

INTERGRUPA "ZIEMIA SIERADZKA"
Adres do korespondencji:
Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 12/1

INTERGRUPA "MAZOWSZE" PŁOCK
Adres do korespondencji:
09-402 Płock, Misjonarska 22