Czym jest AA?
44 Pytania
To jest AA
Dokąd zmierzasz
Program zdrowienia
Czy AA jest dla mnie?
Wiadomość dla młodych
Czy w Twoim życiu jest alkoholik?
Jeśli jesteś profesjonalistą
Anonimowość AA
Literatura AA
Czego AA nie robi
Historia AA
Historia Regionu
Kalendarium
Mityngi AA
Kontakt
Kontakt z służbami
Intergrupy
Informacje dla Grup i Intergrup
Punkt kontaktowy
AA w Polsce
AA w Europie
AA na świecie
Polskojęzyczne grupy AA na świecie
FAQ-stron AA
CZEGO NIE ROBI WSPÓLNOTA AA*

1. Nie dostarcza alkoholikom wstępnej motywacji do zdrowienia, nie ubiega się, ani nie usiłuje nakłaniać kogokolwiek, aby włączył się do AA.
2. Nie prowadzi spisów członków ani "historii choroby".
3. Nie angażuje się w badania, ani ich nie sponsoruje.
4. Nie łączy się z organami władzy lub administracji, ani też z organizacjami społecznymi.
5. Nie tropi, ani nie usiłuje "kontrolować" swych członków.
6. Nie stawia diagnoz czy prognoz - ani medycznych, ani psychologicznych.
7. Nie udziela pomocy w wytrzeźwieniu (tj. odtruwaniu), pielęgnacji, hospitalizacji, nie podaje leków, ani nie udziela żadnej pomocy medycznej czy psychiatrycznej.
8. Nie oferuje usług duchowych ani religijnych.
9. Nie angażuje się w edukację czy propagandę na temat alkoholu.
10. Nie zapewnia kwater, wyżywienia, ubioru, zatrudnienia, pieniędzy czy innych korzyści lub usług socjalnych.
11. Nie zapewnia konsultacji domowych ani zawodowych.
12. Nie przyjmuje żadnych pieniędzy za swe usługi ani żadnych wkładów z innych źródeł.

*Uwaga:
Poszczególny członek AA może robić niektóre z tych rzeczy na "prywatny rachunek" - nie należy to jednak do członkostwa AA. Członkami AA są także liczni profesjonaliści na polu alkoholizmu; ich praca zawodowa nie jest jednak częścią ich członkostwa w AA. AA - jako wspólnota, nie udziela pomocy zawodowej (profesjonalnej).